Als je je afmeldt voor een activiteit nadat er is gereserveerd, dan kan het zijn dat de organisator de kosten voor jouw deelname niet of slechts gedeeltelijk terugkrijgt. In dat geval zal je deze kosten moeten vergoeden. Bij problemen kan het bestuur de vordering overnemen en de organisator schadeloos stellen.