In principe mogen er geen honden worden meegenomen bij een activiteit. Alleen als dit expliciet staat vermeld bij de omschrijving van de activiteit is dit toegestaan. Overleg zo nodig met de organisator van de activiteit.